Utwórz fakturę

FIN-RMT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy FIN-RMT
PIN 31405975
TIN 2020307509
Numer VAT SK2020307509
Data utworzenia 07 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FIN-RMT
Pod záhradami 9
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 220 €
Zysk -431 €
Kapitał 27 409 €
Kapitał własny 25 791 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264287890
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,246
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,214
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,214
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,214
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,614
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,959
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,400
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 559
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,650
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,926
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 418
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 418
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,246
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,993
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 889
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 889
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -431
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 562
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 691
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 323
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 99
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 269
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,221
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,220
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,220
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,521
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,404
D. Usług (účtová grupa 51) 12,011
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,085
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 864
4. Koszty społeczne (527, 528) 21
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 696
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,882
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,882
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,443
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 699
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,805
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 536
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -431
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31405975 TIN: 2020307509 Numer VAT: SK2020307509
 • Zarejestrowana siedziba: FIN-RMT, Pod záhradami 9, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 07.11.1995
  Ing. Milan Malátek, PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 25.11.2003
  Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02 01.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.Arch. Branislava Tóthová 3 320 € (50%) Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
  Ing. Milan Malátek, PhD. 3 320 € (50%) Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
  Ing. Rastislav Malátek 3 320 € (25%) Račianska 35 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.11.2003
   30.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   03.08.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizačné, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov
   administratívne a kancelárske práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.07.2004Nové sidlo:
   Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 07.11.1995
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   18.03.2002Noví spoločníci:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   17.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   10.07.1998Nové sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   09.07.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   FIN-RMT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring, forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti investičnej výstavby
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01