Utwórz fakturę

MEDICENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDICENTRUM
PIN 31405983
TIN 2020892104
Numer VAT SK2020892104
Data utworzenia 07 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDICENTRUM
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 573 714 €
Zysk 33 161 €
Kapitał 873 762 €
Kapitał własny 24 438 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232144292, 0901961128, 0254435220, 0552813203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 726,568
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,966
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,178
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 500
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 678
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,788
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 32,473
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 672,118
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 173,414
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 173,414
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 35
8. Podatek odroczony należności (481A) 35
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 495,859
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 381,696
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,166
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 107,540
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,623
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,810
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,810
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,484
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,482
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 726,568
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,542
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 666
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 411
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,161
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 685,026
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,431
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 674,858
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 660,997
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,781
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 597,216
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,565
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,368
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,737
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,457
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,573,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,573,714
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,562,714
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,324
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 676
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,780
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,207,029
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,116
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -473
D. Usług (účtová grupa 51) 167,577
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,501
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 102,044
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,855
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 160
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,624
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,624
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -875
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,121
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,934
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 190,789
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,123
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,123
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,123
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,492
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 631
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,565
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,404
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,824
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 580
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31405983 TIN: 2020892104 Numer VAT: SK2020892104
 • Zarejestrowana siedziba: MEDICENTRUM, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   28.11.2011Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   08.10.2011Noví spoločníci:
   MIRAKL, a. s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - západ 040 11 Vznik funkcie: 30.09.2011
   07.10.2011Zrušeny spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.06.2010Noví spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   18.06.2010Zrušeny spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   26.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   16.11.2007Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   15.11.2007Zrušené sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   20.02.2007Noví spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.02.2007Zrušeny spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   28.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   27.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   19.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   18.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   12.10.2005Noví spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   11.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   10.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   12.02.2001Noví spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   05.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   28.07.1997Noví spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   08.07.1996Nové sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   07.07.1996Zrušené sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   MEDICENTRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04