Utwórz fakturę

SONFOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SONFOL
PIN 31406025
TIN 2020349628
Numer VAT SK2020349628
Data utworzenia 10 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SONFOL
Talichova 51
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 398 442 €
Zysk 3 540 €
Kapitał 158 941 €
Kapitał własny 14 812 €
Dane kontaktowe
E-mail sonfol@sonfol.sk
witryna internetowa http://www.sonfol.sk
Telefon(y) +421264286157
Telefon(y) kom. +421948714895
Nr(y) faksu 0264367514
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 145,530
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 145,530
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,125
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,967
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,182
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,375
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 192,497
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,352
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 7,508
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,540
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 174,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 39,748
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 101,218
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,926
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 16,884
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,581
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,827
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,179
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 31,000
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 398,442
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,931
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 232,820
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,691
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 393,351
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 27,144
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 50,462
C. Usług (účtová grupa 51) 107,691
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 178,069
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,104
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 23,031
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,850
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,091
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 92,454
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 384
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 384
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -382
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,709
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,169
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,540
Date of updating data: 09.03.2016
Date of updating data: 09.03.2016