Utwórz fakturę

Air Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Air Consulting
PIN 31406319
TIN 2020349650
Numer VAT SK2020349650
Data utworzenia 17 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Air Consulting
Janotova 15
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 340 115 €
Zysk 233 647 €
Kapitał 1 525 894 €
Kapitał własny 155 863 €
Dane kontaktowe
E-mail info@airconsulting.sk
Telefon(y) 0240202080, 0903720681
Telefon(y) kom. +421903402455
Nr(y) faksu 0245243565, 0317707002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,499,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,095
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,095
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,706
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 95,389
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,372,575
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 324,575
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 324,575
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,010,834
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,010,669
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,010,669
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,166
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 684
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,482
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,314
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,327
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,499,984
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,951
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,647
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,249,781
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 245
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 245
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,082,562
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 571,597
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,597
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 385,417
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,506
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,888
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 96,918
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,236
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,503
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,503
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143,471
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,252
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,293,596
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,340,115
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,637,393
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 656,203
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,033
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,486
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,020,308
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,938,453
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 88,720
D. Usług (účtová grupa 51) 609,897
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 297,830
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 214,695
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,292
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,843
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,983
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,348
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,348
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,690
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 30,001
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,386
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 319,807
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 656,526
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,628
2. Pozostałe koszty (562A) 2,628
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,497
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,113
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 300,694
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 67,047
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 67,047
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 233,647
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31406319 TIN: 2020349650 Numer VAT: SK2020349650
 • Zarejestrowana siedziba: Air Consulting, Janotova 15, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava 17.11.1995
  Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava 23.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Potrok 3 320 € (50%) Kukučínova 44 Bratislava
  Ing. Ladislav Szabó 3 320 € (50%) Lotyšská 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava Vznik funkcie: 17.11.1995
   21.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   17.11.1995Nové obchodné meno:
   Air Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Janotova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom strojov a zariadení
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava