Utwórz fakturę

Public plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Public plus
PIN 31406408
TIN 2020327254
Numer VAT SK2020327254
Data utworzenia 20 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Public plus
Sedmokrásková 3
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 041 €
Zysk -28 716 €
Kapitał 86 550 €
Kapitał własny 14 230 €
Dane kontaktowe
E-mail zuzana.pochabova@publicplus.sk
witryna internetowa http://www.publicplus.sk
Telefon(y) +421243295528, +421243295562
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 68,292
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,150
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,184
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,632
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,852
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 121,442
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,104
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,240
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,733
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,716
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,546
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 90,540
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,703
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,241
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 65,484
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,112
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 834
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,123
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 140,041
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,698
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 130,463
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 172,195
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,554
C. Usług (účtová grupa 51) 99,170
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,366
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 398
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,537
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -32,154
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,437
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9,723
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 9,702
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,325
M. Koszty oprocentowania (562) 3,959
N. Walutowe straty (563) 15
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,351
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 4,398
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -27,756
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -28,716
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016