Utwórz fakturę

ROGER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Nazwa firmy ROGER
Stan Zniszczono
PIN 31406459
TIN 2020308851
Data utworzenia 16 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROGER
Radvanská 23
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 827 €
Zysk -11 750 €
Kapitał 435 699 €
Kapitał własny 81 341 €
Dane kontaktowe
E-mail roger@roger.sk
Telefon(y) 0254411656, 0254415445
Nr(y) faksu 0254412646
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,064,623
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 627,452
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 620,813
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 620,813
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 433,344
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 432,379
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,640
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,640
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 13,739
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 415,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 965
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 709
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,827
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,827
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,064,623
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,057
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,540
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,540
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 72,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 79,399
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,771
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,750
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 991,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 950
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 950
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 990,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 636,351
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,351
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,639
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347,319
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,827
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,827
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,827
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,827
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,827
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,999
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,440
D. Usług (účtová grupa 51) 4,370
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,187
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,187
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,172
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,983
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 98
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24
2. Pozostałe koszty (562A) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -98
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,270
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,750
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017
 • PIN :31406459 TIN: 2020308851
 • Zarejestrowana siedziba: ROGER, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 listopad 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2017Zrušené obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   24.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   16.11.1955Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným