Utwórz fakturę

Nat Bone - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Nat Bone
PIN 31406483
TIN 2020892170
Data utworzenia 20 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nat Bone
SNP 57
93505
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 841 €
Zysk -12 561 €
Kapitał 14 079 €
Kapitał własny 12 608 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,560
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 700
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 860
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,560
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 115
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,854
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,513
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,313
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 95
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 68
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 515
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 635
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 841
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 841
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 12,831
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,300
C. Usług (účtová grupa 51) 10,684
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 784
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,990
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11,984
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 91
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -91
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,081
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,561
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31406483 TIN: 2020892170
 • Zarejestrowana siedziba: Nat Bone, SNP 57, 93505, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 listopad 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.07.2014Noví spoločníci:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   26.06.2014Nové sidlo:
   SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   25.06.2014Zrušené sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.10.2004Nové sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   21.10.2004Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   19.12.2003Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   18.12.2003Zrušené sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   31.03.1999Nové obchodné meno:
   Nat Bone, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kurzov a školení
   automatizované spracovanie dát
   preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   30.03.1999Zrušené obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť.
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Noví spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01