Utwórz fakturę

Larive Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Larive Slovakia
PIN 31406491
TIN 2020307498
Numer VAT SK2020307498
Data utworzenia 20 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Larive Slovakia
Panská 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 272 €
Zysk -38 261 €
Kapitał 101 819 €
Kapitał własny 43 440 €
Dane kontaktowe
E-mail larive@larive.sk
witryna internetowa http://www.larive.sk
Telefon(y) +421252931583
Nr(y) faksu 0252931585
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,479
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,997
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,426
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,105
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 19,479
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,630
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 14,800
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 14,800
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 17,144
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,905
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 782
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,261
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,109
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,109
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 907
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,592
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,274
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,336
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 31,272
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 28,140
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 960
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,172
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 67,951
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,798
C. Usług (účtová grupa 51) 38,674
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,865
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 869
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,285
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 6,774
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -36,679
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -13,332
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 623
M. Koszty oprocentowania (562) 53
N. Walutowe straty (563) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 568
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -622
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -37,301
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -38,261
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016