Utwórz fakturę

DSK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DSK
PIN 31406602
TIN 2020338881
Numer VAT SK2020338881
Data utworzenia 21 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DSK
Lozorno 80
90055
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 320 €
Zysk 10 147 €
Kapitał 189 175 €
Kapitał własny 187 501 €
Dane kontaktowe
E-mail dolezal@jbspol.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,818
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,818
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,527
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 25,435
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,603
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 37,345
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,666
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,851
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,147
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,679
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,279
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 319
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,320
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,800
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 520
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,167
C. Usług (účtová grupa 51) 8,879
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 288
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,153
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,079
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 46
N. Walutowe straty (563) 26
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -46
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,107
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,147
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015