Utwórz fakturę

Emerson Process Management - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Emerson Process Management
PIN 31406611
TIN 2020326682
Numer VAT SK2020326682
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Emerson Process Management
Ševčenkova 34
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 508 446 €
Zysk 335 109 €
Kapitał 17 182 131 €
Kapitał własny 9 280 997 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@emerson.com
witryna internetowa http://www.emersonprocess.sk
Telefon(y) +421252451196
Nr(y) faksu 0252442194
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,257,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,696
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 48,696
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,583
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,113
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,184,688
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,586
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,182
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,404
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 91,140
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 492
8. Podatek odroczony należności (481A) 90,648
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,080,878
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 930,253
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,677
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 909,576
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 8,859,037
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 290,994
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 594
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 84
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 84
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,113
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,257,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,431,540
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,845
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,081,947
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,266,512
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -184,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,109
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,957
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,318
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,318
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,378
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 674,227
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 601,844
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,456
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 459,388
2. Wartość netto kontraktu (316A) 636
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,086
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,873
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,788
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 139,034
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,026
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 101,008
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,508,446
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,221,250
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,285,568
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,628
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,045,317
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,927,749
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,327
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -8,819
D. Usług (účtová grupa 51) 1,121,497
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 888,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 618,649
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 217,050
4. Koszty społeczne (527, 528) 52,911
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,584
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,584
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 463,129
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,399,064
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -2,410
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,353
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,353
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -5,763
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,016
O. Walutowe straty (563) 1,233
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,783
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 455,703
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 120,594
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 103,174
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,420
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 335,109
Date of updating data: 17.01.2017
 • PIN :31406611 TIN: 2020326682 Numer VAT: SK2020326682
 • Zarejestrowana siedziba: Emerson Process Management, Ševčenkova 34, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika 07.11.2011
  Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko 14.04.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emerson Process Management AG 6 639 € (100%) Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko Vznik funkcie: 14.04.2015
   07.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.11.2011
   21.06.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2011Nové sidlo:
   Ševčenkova 34 Bratislava 851 01
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Béla László Bánhidi Jokai Mor utca 48 Maglod H-2234 Maďarsko Vznik funkcie: 11.03.2010
   20.09.2002Nové obchodné meno:
   Emerson Process Management, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Emerson Process Management AG Neuhofstrasse 19a Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
   21.11.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky