Utwórz fakturę

CONSULTATIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy CONSULTATIO
PIN 31406696
TIN 2020843880
Numer VAT SK2020843880
Data utworzenia 06 listopad 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CONSULTATIO
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 828 €
Zysk 11 823 €
Kapitał 51 248 €
Kapitał własny 22 635 €
Dane kontaktowe
E-mail jan.polony@consultatio.sk
witryna internetowa http://www.consultatio.sk
Telefon(y) +421253633111
Telefon(y) kom. +421905601067
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,717
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,333
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,940
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,940
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,735
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 658
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,384
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,659
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,984
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,984
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 56
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 56
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 148
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 148
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,648
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,648
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,058
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,558
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,796
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,796
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,505
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,832
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,828
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,828
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,953
D. Usług (účtová grupa 51) 10,473
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -400
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,880
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,875
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,355
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 120
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,758
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,306
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,306
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 15,629
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,823
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31406696 TIN: 2020843880 Numer VAT: SK2020843880
 • Zarejestrowana siedziba: CONSULTATIO, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Polóny, PhD. 0 € (0%) Letná 13 Banská Bystrica 974 05
  CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 0 € (0%) 29. augusta 36C Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2014Noví spoločníci:
   komplementár CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.01.2013Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   08.06.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s.r.o., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09