Utwórz fakturę

CHEMIX-D - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CHEMIX-D
PIN 31406840
TIN 2020338837
Numer VAT SK2020338837
Data utworzenia 28 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHEMIX-D
Pri vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 614 088 €
Zysk -875 €
Kapitał 213 375 €
Kapitał własny 154 547 €
Dane kontaktowe
E-mail ddd@chemix-d.sk
witryna internetowa http://www.deratizacia-dezinsekcia.sk/;http://www.chemix-d.sk
Telefon(y) +421244649111
Telefon(y) kom. +421901784124
Nr(y) faksu 0244880630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 201,048
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,066
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51,066
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,066
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 146,002
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,138
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,138
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91,160
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 84,355
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,355
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,471
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,704
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,057
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,647
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,980
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,980
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 201,048
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,672
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 113,243
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,243
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -875
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,376
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,404
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,062
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,062
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,692
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,623
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,715
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,880
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 577,152
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 614,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 577,152
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,743
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,193
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 610,619
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 144,643
D. Usług (účtová grupa 51) 106,785
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 313,860
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 230,093
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 77,469
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,298
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,453
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,455
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,455
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,910
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,263
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,776
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,469
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 325,724
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 801
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 779
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -775
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,694
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,569
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,569
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31406840 TIN: 2020338837 Numer VAT: SK2020338837
 • Zarejestrowana siedziba: CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 28.11.1995
  Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 01.01.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Zdenek Jaško 3 652 € (55%) Moskovská 23 Bratislava 811 08
  Branislav Jaško 2 988 € (45%) Olšová 4 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.05.2014Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   22.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   16.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
   hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   15.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.11.1995
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.02.2001Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   21.02.2001Zrušené sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.06.1998Nové sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sadové úpravy
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   CHEMIX-D s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo, v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v chémii
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnosti
   výkon dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08