Utwórz fakturę

W - TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy W - TRADE
PIN 31406971
TIN 2020338870
Numer VAT SK2020338870
Data utworzenia 28 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba W - TRADE
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 595 €
Zysk -1 248 €
Kapitał 37 978 €
Kapitał własny 1 558 €
Dane kontaktowe
E-mail zwollner@wollner.sk
Telefon(y) 0249591071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,357
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,357
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,357
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,685
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,440
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,865
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,042
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 310
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,745
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,248
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,732
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,732
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,841
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,843
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,595
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,461
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,200
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 20,710
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,899
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,192
C. Usług (účtová grupa 51) 4,317
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 214
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,058
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 885
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,253
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,174
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,174
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,173
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -288
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31406971 TIN: 2020338870 Numer VAT: SK2020338870
 • Zarejestrowana siedziba: W - TRADE, Stará Vajnorská 21, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 28.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zoltán Wolner 5 311 € (80%) Považská 46 Bratislava 831 04
  Armand Wolner 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.09.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 21 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04
   Armand Wolner 389 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 28.11.1995
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   W - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa a predaj v tuzemsku a zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu podnikania
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08