Utwórz fakturę

KLIMA TEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KLIMA TEAM
PIN 31407056
TIN 2020330928
Numer VAT SK2020330928
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLIMA TEAM
Trnavská 63
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 926 555 €
Zysk 154 674 €
Kapitał 536 727 €
Kapitał własny 45 305 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243420759, 0243293969
Nr(y) faksu 0243420079
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 614,988
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 614,988
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,059
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 67
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,992
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 175,080
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 175,080
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,080
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 430,849
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 289
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 430,560
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 614,988
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,447
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,300
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,330
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,330
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 117,143
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 117,143
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,674
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,752
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,752
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 314,300
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 86,953
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,953
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 175,434
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,810
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,440
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,663
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,787
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,787
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 952
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,750
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 6,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,926,418
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,926,555
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,873,429
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,989
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,713,827
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,275,038
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,301
D. Usług (účtová grupa 51) 298,524
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 116,542
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,084
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,635
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 637
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -472
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,257
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 212,728
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 346,555
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 238
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 238
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,547
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,913
2. Pozostałe koszty (562A) 6,913
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,634
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,309
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 203,419
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 48,745
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 48,745
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 154,674
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015