Utwórz fakturę

FRIMAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FRIMAS
PIN 31407099
TIN 2020307850
Numer VAT SK2020307850
Data utworzenia 30 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRIMAS
Košútska 1342
92521
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 738 €
Zysk -1 158 €
Dane kontaktowe
E-mail frimas@frimas.sk
Telefon(y) 0317838806
Telefon(y) kom. 0915883884
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 92,517
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 81,968
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 75,253
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,715
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,402
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,412
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,412
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,412
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,966
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,633
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 147
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 92,517
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,679
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,468
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,468
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -51,961
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,756
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56,717
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,196
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 371
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 371
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 135,825
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,608
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,608
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 107,096
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,758
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 200
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 784
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,738
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 783
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 538
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261
D. Usług (účtová grupa 51) 281
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 291
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 689
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 477
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 502
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 63
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 738
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 738
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -675
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -198
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407099 TIN: 2020307850 Numer VAT: SK2020307850
 • Zarejestrowana siedziba: FRIMAS, Košútska 1342, 92521, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 listopad 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2004Nové sidlo:
   Košútska 1342 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   30.11.1995Nové obchodné meno:
   FRIMAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00