Utwórz fakturę

STAVO-ing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAVO-ing
PIN 31407293
TIN 2020307729
Numer VAT SK2020307729
Data utworzenia 06 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAVO-ing
Koceľova 9
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 857 405 €
Zysk -21 665 €
Dane kontaktowe
E-mail stavo-ing@stavo-ing.sk
witryna internetowa http://www.stavo-ing.sk
Telefon(y) +421255422452, +421250248234
Telefon(y) kom. +421903722552
Nr(y) faksu 0250248237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,264,721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 340,729
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 340,729
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 264,182
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 75,604
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,923,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 406,832
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 406,832
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,439,887
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,492
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,492
2. Wartość netto kontraktu (316A) 3,345,395
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,000
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 9,308
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 9,308
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,965
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,281
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66,684
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,264,721
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,980
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,887
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,887
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,665
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,209,741
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,201
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,069,461
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,746,934
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,746,934
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 280,840
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,190
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,019
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,453
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,079
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,079
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 127,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 857,617
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 857,405
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 740,087
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 113,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 875,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,766
D. Usług (účtová grupa 51) 561,459
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 154,004
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 113,661
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,690
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,653
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 493
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 493
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 143,095
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,716
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,104
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,315
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 173,894
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 205
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 681
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 681
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -21,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407293 TIN: 2020307729 Numer VAT: SK2020307729
 • Zarejestrowana siedziba: STAVO-ing, Koceľova 9, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05 06.12.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juliana Margočová 6 639 € (100%) Belopotockého 1 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   16.10.2000Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 08
   15.10.2000Zrušené sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   11.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   02.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   23.07.1996Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v inžinierskej výstavbe
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   STAVO-ing, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie a prenájom výrobných prostriedkov, priestorov, nehnuteľností a činností s tým spojených
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juliana Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Ing. Vojtech Solár Moldavská 4 Bratislava 821 03