Utwórz fakturę

SAFE HOLDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy SAFE HOLDING
PIN 31407404
TIN 2020421095
Data utworzenia 07 grudzień 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SAFE HOLDING
Púchovská 6852/14
83106
Bratislava
Financial information
Zysk -508 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,052,835
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,560,169
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,560,169
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,939,358
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 165,019
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ -455,792
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,492,666
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,491,044
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,191,728
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,728
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 214,411
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 84,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,622
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 620
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,052,835
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,052,157
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,021,371
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,201,241
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -179,870
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,968,706
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,968,706
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -508
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 678
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 198
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,841
D. Usług (účtová grupa 51) 2,756
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 85
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,841
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,756
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,889
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) -2,861
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -508
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4164837.tif
Date of updating data: 24.09.2015