Utwórz fakturę

MPL STAVING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MPL STAVING
PIN 31407455
TIN 2020327122
Numer VAT SK2020327122
Data utworzenia 08 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MPL STAVING
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 389 073 €
Zysk -1 626 €
Dane kontaktowe
E-mail staving@mpl.sk
Telefon(y) 0903713966, 0248511111, 0263453821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,396,205
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 379,442
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 379,442
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 282,240
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 97,202
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,992,572
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 671,552
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,253
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 56,082
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 603,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,071,474
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,071,474
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,071,474
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 249,546
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,594
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 238,952
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,191
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 23,692
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 499
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,396,205
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,467
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,101
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,101
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 125,353
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 125,353
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,264,738
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,260,466
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 642,780
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 642,780
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,473,308
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,775
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,177
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,574
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,240
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,240
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,331,480
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,389,073
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,182,111
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 56,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 149,369
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,383,106
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 424,583
D. Usług (účtová grupa 51) 821,191
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 98,898
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,006
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,586
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,306
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,988
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,077
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,077
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,666
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,083
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,620
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,967
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,581
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 50
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,044
O. Walutowe straty (563) 248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,796
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,994
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,973
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,599
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,626
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407455 TIN: 2020327122 Numer VAT: SK2020327122
 • Zarejestrowana siedziba: MPL STAVING, Zadunajská cesta 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03 28.03.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Fillo 3 319 € (50%) Povoznícka 5 Bratislava 841 03
  Ing. Miroslav Piskla 3 319 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.03.2003Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   27.03.2003Zrušené sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   08.12.1995Nové obchodné meno:
   MPL STAVING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava