Utwórz fakturę

NEW YORKER Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Nazwa firmy NEW YORKER Slovakia
PIN 31407536
TIN 2020822089
Numer VAT SK2020822089
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEW YORKER Slovakia
Cintorínska 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 526 841 €
Zysk 4 352 685 €
Dane kontaktowe
E-mail redaktion@newyorker.de
Telefon(y) 0243630543, 0243630560, 0243630561, 0252632954, 0252632955, 0252632956, 0252632961, 0252733868, 0252
Nr(y) faksu 0243630560
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,165,074
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,165,132
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,489
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,489
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,162,643
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,667,824
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 494,819
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,659,117
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,594,938
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,594,938
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,230,485
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,230,485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,020,100
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,381
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,039
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,342
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 4,980,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 719
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 813,594
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 773,558
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 340,825
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 340,825
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,165,074
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,360,984
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,000,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,000,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,352,685
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,753,892
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,956
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,956
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 659,660
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 659,660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,629,216
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 890,010
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 633,719
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,291
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 163,601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 85,906
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,488,927
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 772
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 463,060
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 317,797
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 145,263
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 50,198
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 50,198
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,515,172
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,526,841
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,414,111
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,173
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,723
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,834
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,648,654
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,313,090
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 912,586
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 195,831
D. Usług (účtová grupa 51) 7,072,116
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,540,453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,623,500
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 829,287
4. Koszty społeczne (527, 528) 87,666
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,390
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 997,183
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 997,183
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,766
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600,239
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,878,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,949,661
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72,032
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 71,888
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 71,712
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 176
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 144
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 165,622
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 156
2. Pozostałe koszty (562A) 156
O. Walutowe straty (563) 1,151
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164,315
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93,590
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,784,597
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,431,912
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,565,224
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -133,312
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,352,685
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • PIN :31407536 TIN: 2020822089 Numer VAT: SK2020822089
 • Zarejestrowana siedziba: NEW YORKER Slovakia, Cintorínska 7, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika 30.09.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  NEW YORKER Retail International GmbH 6 639 € (100%) Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2015Nové sidlo:
   Cintorínska 7 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Friedrich Georg Knapp Wolfenbütteler Straße 2 Braunschweig 381 02 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Dr. Florian Tobias Kall Wendentorwall 8 Braunschweig 381 00 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   18.03.2010Noví spoločníci:
   NEW YORKER Retail International GmbH Hansestraße 48 Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
   05.08.2005Nové obchodné meno:
   NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
   18.12.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť