Utwórz fakturę

M.T.K. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.T.K.
PIN 31407617
TIN 2020309060
Numer VAT SK2020309060
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 330 157 €
Zysk 119 756 €
Kapitał własny 7 334 726 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252731330, +421252731331
Telefon(y) kom. +421901770701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,366,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,295,141
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,295,141
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,439,840
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,691,084
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 778
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 163,439
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,048,185
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,911,754
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 312,605
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,313
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,292
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 11,826,818
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,235
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 765,096
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 136,431
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,659
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 132,772
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,668
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,495
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17,173
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,366,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,477,957
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,555,069
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,555,069
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 355,507
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,447,625
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,447,625
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,756
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,863,586
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 832
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 832
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,234
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,604,756
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,525,274
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,482
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,142
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,217,520
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,451
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25,451
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,330,157
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,239,634
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,135,090
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 100,840
D. Usług (účtová grupa 51) 413,849
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 328,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 283,265
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,216
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,795
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,740
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 248,315
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 248,315
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,234
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,304
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 195,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 724,945
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227,720
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 227,720
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 225,875
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,845
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 299,897
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 180,435
2. Pozostałe koszty (562A) 180,435
O. Walutowe straty (563) 3,482
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115,980
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72,177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 122,890
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,134
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 119,756
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407617 TIN: 2020309060 Numer VAT: SK2020309060
 • Zarejestrowana siedziba: M.T.K., Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 15.06.2005
  Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko 29.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 996 € (0%) Viedeň 1070 Rakúsko
  MTK BRAPRA Asset GmbH 3 554 073 € (100%) Viedeň 1070 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2015Noví spoločníci:
   MTK BRAPRA Asset GmbH Mariahilfer Strasse 62 Viedeň 1070 Rakúska republika
   14.04.2015Zrušeny spoločníci:
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   18.09.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   MTK Immobilienentwicklung GmbH Mariahilfer Strasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúska republika
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   06.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Delf Stüven Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 29.11.2005
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Tilmar Hansen Kastanienallee 37 Kiel 241 59 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľská činnosť
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich najmenej piatim vozidlám patriacim iným osobám než majiteľovi, prípadne nájomcovi nehnuteľností
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Mariahilferstrasse 62/25a Viedeň 1070 Rakúsko
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   04.11.2002Nové sidlo:
   Vysoká 26 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Kollárovo nám. 18 Bratislava 811 06
   03.11.2002Zrušené sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   01.03.2001Nové sidlo:
   Obchodná 58 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Hansen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Favoritenstrasse 103 Viedeň A-1100 Rakúsko
   28.02.2001Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   M.T.K. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Eugen Klimo Medzierka 5 Bratislava