Utwórz fakturę

M.T.K. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy M.T.K.
PIN 31407617
TIN 2020309060
Numer VAT SK2020309060
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 298 998 €
Zysk 268 977 €
Kapitał własny 7 334 726 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252731330, +421252731331
Telefon(y) kom. +421901770701
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,581,743
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,058,168
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,058,168
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,439,840
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,454,332
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 557
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 163,439
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,496,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,304,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 244,867
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 187,518
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,349
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 11,969,694
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89,465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 191,998
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,156
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 190,842
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 27,551
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,937
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 20,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,581,743
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,746,934
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,555,069
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,555,069
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 355,507
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,567,381
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,567,381
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,977
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,806,680
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 520
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 520
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,562,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,920,417
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,870,437
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,800,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,437
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,598
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,325
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,325
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 28,129
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 28,129
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,297,350
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,298,998
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,297,350
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,648
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,104,515
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,878
D. Usług (účtová grupa 51) 385,152
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 324,182
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 279,888
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,465
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,829
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,742
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 236,973
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 236,973
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,214
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,374
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 194,483
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 804,320
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,713
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 246,085
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 244,374
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,711
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 168,090
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 164,898
2. Pozostałe koszty (562A) 164,898
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,192
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 80,623
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 275,106
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,129
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,129
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 268,977
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016