Utwórz fakturę

EASTRON C.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy EASTRON C.C.
Stan Zniszczono
PIN 31407650
TIN 2020308631
Numer VAT SK2020308631
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EASTRON C.C.
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 863 881 €
Zysk 99 863 €
Kapitał 2 447 142 €
Kapitał własny 1 129 460 €
Dane kontaktowe
E-mail kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,195,587
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,250,190
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 107,891
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,155
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,023
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 95,713
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,142,299
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 114,211
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,028,088
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,938,984
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,545,841
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 289,339
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,339
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 146,718
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,109,577
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 393,143
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 975
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 392,168
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,413
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,195,587
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,789,659
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,012
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,012
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,134,830
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,134,830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,535,315
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,587,502
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -52,187
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,928
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,405,785
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,190,474
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,474
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,928
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,383
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 126,923
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,863,881
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 126,922
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 292
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,736,667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,821,121
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 942
D. Usług (účtová grupa 51) 62,237
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 917
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,150
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,748,875
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,760
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,743
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,393,535
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,308,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,254
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,254
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 78,281
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,310,057
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,309,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 290
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 83,478
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 126,238
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,375
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99,863
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • PIN :31407650 TIN: 2020308631 Numer VAT: SK2020308631
 • Zarejestrowana siedziba: EASTRON C.C., Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.12.2007Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným