Utwórz fakturę

STAROPRAMEN-SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy STAROPRAMEN-SLOVAKIA
PIN 31407722
TIN 2020326836
Numer VAT SK2020326836
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAROPRAMEN-SLOVAKIA
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 521 127 €
Zysk 1 645 613 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903788850, +421903414597, +421903788851, +421903740013, +421903740082, +421903788816
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,092,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,579,051
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 36,317
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 33,070
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 2,197
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 1,050
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,542,734
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 203
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,799,302
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 743,229
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,984,079
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 215,948
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 126,482
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 89,466
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 308,720
8. Podatek odroczony należności (481A) 308,720
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,960,052
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,932,476
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,523
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,890,953
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,576
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,499,359
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,498,238
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 529,485
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 354,293
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 175,192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,092,615
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,398,395
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,747,282
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,747,282
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,645,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,694,220
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 680
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,551,703
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,718,937
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,953,186
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,765,751
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 54,238
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,003
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738,582
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -57
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 141,837
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,263
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 136,574
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,522,032
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,521,127
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,443,352
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,609
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 32,719
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,447
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,365,804
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,005,318
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 922,386
D. Usług (účtová grupa 51) 3,359,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,232,991
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 893,177
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 319,374
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,440
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,288
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,593,246
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,538,615
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 54,631
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 53,728
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 81,568
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,943
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,155,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,169,921
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 905
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 905
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 75
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,440
O. Walutowe straty (563) 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,376
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,460
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,151,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 506,250
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 659,441
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -153,191
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,645,613
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :31407722 TIN: 2020326836 Numer VAT: SK2020326836
 • Zarejestrowana siedziba: STAROPRAMEN-SLOVAKIA, Tomášikova 30, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Edita Šilhánová za Vackovem 2211/45 Praha 3 130 00 Česká republika 18.09.2009
  Ing. Daniel Tinz Charkovská 1257/6 Ostrava - Poruba 708 00 Česká republika 16.01.2014
  Ing. Petr Kovařík Pod Harfou 966/35 Praha 9 190 00 Česká republika 01.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pivovary Staropramen s.r.o. 5 000 € (100%) Praha 5 150 54 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Kovařík Pod Harfou 966/35 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.04.2016
   03.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Tinz Charkovská 1257/6 Ostrava - Poruba 708 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.01.2014
   12.07.2013Noví spoločníci:
   Pivovary Staropramen s.r.o. Nádražní 84 Praha 5 150 54 Česká republika
   26.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Edita Šilhánová za Vackovem 2211/45 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.09.2009
   16.01.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   05.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti všeobecného poľnohospodárstva
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami