Utwórz fakturę

ALFA /đ/ STUDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA /đ/ STUDIO
PIN 31407749
TIN 2020307707
Numer VAT SK2020307707
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALFA /đ/ STUDIO
Štefánikova 14
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 487 €
Zysk -642 €
Kapitał 112 562 €
Kapitał własny -32 006 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252451124, 0903232188
Telefon(y) kom. 0903232188
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 111,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 111,984
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 107,578
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,348
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,348
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 266
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 964
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,406
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -465
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 111,984
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,648
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 649
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 649
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,294
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,973
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -55,267
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -642
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,320
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 58
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 143,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,396
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 860
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,312
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,487
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,487
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,487
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,793
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 181
D. Usług (účtová grupa 51) 2,457
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -306
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -151
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 337
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 337
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -336
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -642
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -642
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407749 TIN: 2020307707 Numer VAT: SK2020307707
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA /đ/ STUDIO, Štefánikova 14, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04 27.01.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., 0 € (0%) Viedeň Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.10.1998Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   27.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04
   26.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   ALFA /đ/ STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a spracovanie reprodukčných podkladov pre tlač
   zhotovovanie grafických podkladov na počítači
   reklamná činnosť
   prevádzka kopírovacej služby (copy-shop)
   Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01