Utwórz fakturę

KOMKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOMKA
PIN 31407790
TIN 2020897164
Data utworzenia 19 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOMKA
Púpavova 65
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 559 €
Zysk 1 088 €
Kapitał 52 864 €
Kapitał własny 50 221 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,911
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,110
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,110
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,110
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,603
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,083
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,083
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -480
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,203
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,995
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,911
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,634
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 674
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 674
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,574
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,994
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -420
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,088
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 277
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,059
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,431
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,414
D. Usług (účtová grupa 51) 15,141
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,599
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,680
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 919
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,128
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,945
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,583
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 22,583
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,143
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60
2. Pozostałe koszty (562A) 60
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,083
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,560
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,568
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,088
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3905360.tif
Date of updating data: 25.06.2015