Utwórz fakturę

Honeywell - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Honeywell
PIN 31407820
TIN 2020326561
Numer VAT SK2020326561
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Honeywell
Mlynské nivy 71
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 922 034 €
Zysk 1 291 668 €
Kapitał 24 555 106 €
Kapitał własny 18 351 120 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244441235, 0244441240, 0244441241, 0244442147, 0244442152, 0244442154, 0244451122, 0244451130, 0244
Telefon(y) kom. +421903630272, +421905396075
Nr(y) faksu 0232262255
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,305,379
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 460,321
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 333,850
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 333,850
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 126,471
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 231
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 126,240
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,827,525
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 293,280
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 293,280
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 211,371
8. Podatek odroczony należności (481A) 211,371
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,992,073
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,795,560
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,911
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,227,649
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,361
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 20,103,829
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 90,624
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 699
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,330,801
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,904
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,326,897
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,533
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,533
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,305,379
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,318,023
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,807,275
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,807,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,291,668
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,901,515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65,316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 65,316
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 45,390
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 45,390
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,293,076
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,451,804
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,819,833
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 631,971
2. Wartość netto kontraktu (316A) 196,455
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,207,144
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 120,290
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 72,613
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 243,651
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,119
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 497,733
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,649
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 490,084
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 85,841
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 85,841
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,935,223
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,922,034
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,710,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,209,697
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,032
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,200,422
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,127,425
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,279
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,549
D. Usług (účtová grupa 51) 2,908,901
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,906,778
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,253,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 600,813
4. Koszty społeczne (527, 528) 52,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,779
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 148,844
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 248,737
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -99,893
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -13,730
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,597
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,721,612
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,829,848
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,815
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,189
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13,189
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 73,626
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 101,424
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 583
2. Pozostałe koszty (562A) 583
O. Walutowe straty (563) 58,117
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 15,064
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,660
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,609
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,707,003
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 415,335
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 409,464
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,871
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,291,668
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016