Utwórz fakturę

F-PLAN BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F-PLAN BRATISLAVA
PIN 31407935
TIN 2020326737
Numer VAT SK2020326737
Data utworzenia 20 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F-PLAN BRATISLAVA
Koceľova 9
82479
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 776 €
Zysk -5 475 €
Kapitał 15 201 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255566493, 0255646192, 0255646193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,340
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,340
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 60
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,162
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,100
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,659
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,231
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 135
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 135
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,241
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,926
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,167
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,475
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,499
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 62
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,726
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 617
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 617
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,397
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,148
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,564
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,711
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,711
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,776
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,776
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,776
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,199
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,194
D. Usług (účtová grupa 51) 13,428
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,060
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,538
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,327
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,195
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 517
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,154
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -92
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,515
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,475
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31407935 TIN: 2020326737 Numer VAT: SK2020326737
 • Zarejestrowana siedziba: F-PLAN BRATISLAVA, Koceľova 9, 82479, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 27.05.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  F-PLAN Verwaltung Gmbh 33 194 € (100%) 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.05.2004
   18.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   26.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   25.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   F-PLAN BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce
   Noví spoločníci:
   F-PLAN Verwaltung Gmbh Bechstr. 24 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02