Utwórz fakturę

Deloitte Tax - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Deloitte Tax
PIN 31407986
TIN 2020327034
Numer VAT SK2020327034
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Deloitte Tax
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 402 519 €
Zysk 671 972 €
Kapitał 2 370 288 €
Kapitał własny 937 256 €
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,480,506
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,733
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,733
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,733
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,062,668
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 127,530
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 127,530
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 39,539
8. Podatek odroczony należności (481A) 39,539
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,730,782
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,722,896
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 918,782
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 525,429
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,981
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 164,817
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 164,357
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 375,105
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,019
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 374,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,506
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,606,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,509
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,509
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 927,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 927,534
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 671,972
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,538
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,364
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,364
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 720,401
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 243,242
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,244
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,549
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,449
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,767
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 101,308
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 58,584
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 249,300
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 151,773
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,108
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 112,665
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 953
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 953
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,543,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,402,519
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,543,026
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -146,990
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,383
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,547,354
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,306
D. Usług (účtová grupa 51) 2,118,790
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,409,110
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,571,806
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 286,456
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 495,404
4. Koszty społeczne (527, 528) 55,444
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,306
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,529
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -12,233
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 855,165
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,274,940
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,318
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,318
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17,996
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,437
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 761
2. Pozostałe koszty (562A) 761
O. Walutowe straty (563) 13,256
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,880
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 858,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 186,073
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 225,612
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -39,539
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 671,972
Date of updating data: 11.11.2016
 • PIN :31407986 TIN: 2020327034 Numer VAT: SK2020327034
 • Zarejestrowana siedziba: Deloitte Tax, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 01.01.2015
  Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 01.06.2015
  Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 01.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Ľubica Dumitrescu 3 320 € (51%) Bratislava 821 06
  Deloitte Audit s. r. o 3 189 € (49%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2016Nové predmety činnosti:
   Činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.06.2015
   01.01.2015Nové obchodné meno:
   Deloitte Tax s. r. o.
   Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľubica Dumitrescu Podunajská 12479/23B Bratislava 821 06
   Deloitte Audit s. r. o Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Marek Bogusław Metrycki Głogów 3 Podkowa Lesna 05-807 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2015