Utwórz fakturę

New Gardens - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy New Gardens
PIN 31409199
TIN 2020359176
Data utworzenia 05 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba New Gardens
Nové záhrady I./11
82105
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 3 275 €
Kapitał własny -4 882 €
Dane kontaktowe
E-mail info@newgardens.sk
Telefon(y) 0917627666, 0248235320
Telefon(y) kom. 0917627666
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,275
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,019
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,275
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,362
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 70
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,952
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,637
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,535
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,728
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015