Utwórz fakturę

DAD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAD
PIN 31409687
TIN 2020359154
Numer VAT SK2020359154
Data utworzenia 16 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAD
Štúrova 1
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 367 €
Zysk -9 995 €
Kapitał 166 791 €
Kapitał własny 69 057 €
Dane kontaktowe
E-mail dad@dadsro.sk
witryna internetowa http://www.dadsro.sk
Telefon(y) +421336413525, +421336413535
Telefon(y) kom. +421903717785
Nr(y) faksu 0336422455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 156,413
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,857
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,857
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,888
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,105
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,691
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,173
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,482
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 106,731
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 106,648
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,492
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,433
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,433
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 59
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,259
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 729
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,530
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,074
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 156,413
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,062
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,126
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 60,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 60,292
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,351
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 573
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 39,169
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,453
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,573
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,573
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,459
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,276
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,087
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,596
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 462
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,400
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,756
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 172,367
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 172,367
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 126,629
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,738
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,551
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 78,169
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,644
D. Usług (účtová grupa 51) 17,751
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,004
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,757
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,066
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,070
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,467
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,467
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,446
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,184
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,803
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,851
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,133
2. Pozostałe koszty (562A) 5,133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 718
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,851
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,035
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31409687 TIN: 2020359154 Numer VAT: SK2020359154
 • Zarejestrowana siedziba: DAD, Štúrova 1, 90203, Pezinok
 • Data utworzenia: 16 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava 06.02.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Mackuliak 6 639 € (100%) Romanova 23 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.11.1997Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Vladimír Mackuliak - jednateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.07.1996Nové sidlo:
   Štúrova 1 Pezinok 3 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.07.1996Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž bytových a občianskych ekologicky progresívnych stavieb
   výroba, montáž prvkov a častí konštrukcií pre ekologicky progresívne interiéry
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   22.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta - jednateľ
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   DAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta - jednateľ
   Vladimír Mackuliak - jednateľ