Utwórz fakturę

RAIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Nazwa firmy RAIMEX
PIN 31409733
TIN 2020359297
Numer VAT SK2020359297
Data utworzenia 16 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAIMEX
Hrnčiarska 8/431
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 954 439 €
Zysk -1 633 €
Kapitał 467 762 €
Kapitał własny 208 108 €
Dane kontaktowe
E-mail raimex@raimex.sk
witryna internetowa http://www.vinorajnic.sk
Telefon(y) kom. +421903702503
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 492,281
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 262,948
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 262,948
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 79,239
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 108,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63,737
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,171
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 220,592
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 98,489
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,128
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,864
3. Produkty (123) - /194/ 76,402
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,095
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 643
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 643
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,145
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,145
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,090
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 950
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,275
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,564
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,711
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,741
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 163
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 8,578
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 492,281
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,476
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 408,285
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 408,285
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,695
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,695
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -212,871
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -212,871
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,805
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 123,718
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 195
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 123,523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 90,971
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,568
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,051
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,116
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,116
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,000
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 954,439
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 838,672
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 25,644
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,917
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 9,482
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,832
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,892
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,577
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 776,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,757
D. Usług (účtová grupa 51) 40,840
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,911
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,874
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,934
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,103
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,999
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,383
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,383
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,638
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,862
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 73,069
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,615
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,291
2. Pozostałe koszty (562A) 2,291
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,324
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,615
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,633
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016