Utwórz fakturę

VYPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VYPA
PIN 31410375
TIN 2020363741
Data utworzenia 24 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VYPA
Pezinská 6
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 495 €
Zysk -195 €
Kapitał 6 210 €
Kapitał własny -8 503 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,698
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 648
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -15,790
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -195
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,698
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,698
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,115
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,103
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,495
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,495
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,210
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,210
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 285
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 285
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -195
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4257181.tif
Date of updating data: 25.06.2015