Utwórz fakturę

CMS CHEMICALS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy CMS CHEMICALS
PIN 31410383
TIN 2020359506
Numer VAT SK2020359506
Data utworzenia 25 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CMS CHEMICALS
Nobelova 34
83603
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 540 €
Zysk -111 021 €
Kapitał 1 324 500 €
Kapitał własny -682 967 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249200600
Telefon(y) kom. 0902900026, 0902900028
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,227,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,227,423
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 258,251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) -133,957
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,760
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,608
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,697
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,242,183
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -793,988
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 220,076
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 220,076
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,595,907
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,988
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,514,938
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,021
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,036,171
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,022,827
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,344
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,250
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 29,540
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,540
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 139,485
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,382
C. Usług (účtová grupa 51) 34,307
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,343
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 77,359
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,094
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -109,945
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -48,689
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 118
N. Walutowe straty (563) 12
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 106
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -116
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -110,061
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -111,021
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016