Utwórz fakturę

RR TRANSACCOUNT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RR TRANSACCOUNT
PIN 31410715
TIN 2020662479
Numer VAT SK2020662479
Data utworzenia 23 1992
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RR TRANSACCOUNT
Hlavná 68/194
90090
Dubová pri Modre
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 999 €
Zysk 56 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336429425
Telefon(y) kom. +421903443302
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,306
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 180
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,126
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 927
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,235
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 95
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,869
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,164
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 669
3. Produkty (123) - /194/ 226
4. Zwierzęta (124) - /195/ 342
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,927
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 481
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 408
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 73
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,046
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,700
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 346
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 200
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,197
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,483
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,427
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,493
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 7,934
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,714
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,792
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,352
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 848
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 224
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 94
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 274
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,922
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58,770
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 63,999
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,884
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 161
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 725
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -55
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,253
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,031
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,474
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,710
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,005
D. Usług (účtová grupa 51) 3,701
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,032
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,700
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 332
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,026
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,026
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 525
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,552
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 469
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -469
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 56
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31410715 TIN: 2020662479 Numer VAT: SK2020662479
 • Zarejestrowana siedziba: RR TRANSACCOUNT, Hlavná 68/194, 90090, Dubová pri Modre
 • Data utworzenia: 23 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rudolf Polčic 0 € (0%) Hlavná 68 Dubová pri Modre
  Renáta Polčicová zástupkyňa riaditeľa 0 € (0%) Hlavná 68/194 Dubová 900 90
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.04.2012Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Renáta Polčicová Hlavná 68/194 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68/194 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 16.01.2004
   11.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   02.04.2004Nové obchodné meno:
   RR TRANSACCOUNT v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68/194 Dubová pri Modre 900 90
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   grafické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   01.04.2004Zrušené obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   píliarske práce - Gáter
   výroba iných výrobkov z dreva
   obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   10.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb majitelom lesných poradcov, alebo subjektom hospodáriacim na lesných porastoch
   Noví spoločníci:
   Rudolf Polčic Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Rudolf Polčic - riaditeľ Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia