Utwórz fakturę

F o R e S SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Nazwa firmy F o R e S SK
PIN 31411193
TIN 2020362421
Numer VAT SK2020362421
Data utworzenia 14 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F o R e S SK
Družstevná 32
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 137 €
Zysk -126 €
Kapitał 30 631 €
Kapitał własny 21 513 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243712193, 0903437393
Telefon(y) kom. 0903437393
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,916
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 968
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,889
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,916
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,387
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,641
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 245
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 14,627
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,529
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) -367
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,896
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,512
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,109
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,275
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 65,137
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 60,956
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,181
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 64,160
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,427
C. Usług (účtová grupa 51) 24,240
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,060
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,345
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 977
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,289
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 144
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -143
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 834
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -126
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016