Utwórz fakturę

INTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTEX
PIN 31411789
TIN 2020335306
Numer VAT SK2020335306
Data utworzenia 24 kwiecień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTEX
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 686 €
Zysk 262 €
Kapitał 13 359 €
Kapitał własny 10 107 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244880207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,805
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,061
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,061
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,146
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,915
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,744
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 137
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,585
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 357
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,228
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,805
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,369
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,804
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,804
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,436
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 405
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 405
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,247
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,247
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,226
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,686
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,226
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,595
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,829
D. Usług (účtová grupa 51) 8,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 264
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,804
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,804
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 277
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 854
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 544
2. Pozostałe koszty (562A) 544
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 310
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -854
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 975
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 975
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 262
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31411789 TIN: 2020335306 Numer VAT: SK2020335306
 • Zarejestrowana siedziba: INTEX, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 kwiecień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 24.04.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Demovič 6 639 € (100%) 83 Malé Leváre 908 74
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2009Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vína - veľkoobchod
   pohostinská činnosť - vináreň II.cenovej skupiny
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   16.01.1995Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   23.02.1993Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   22.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   INTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonať len s týmto povolením/
   stolárstvo - výroba stavebno-stolárska, nábytku, iných výrobkov z dreva
   výroba, montáž a servis protipožiarnych dymových klapiek
   zámočníctvo - výroba a montáž stavebno-oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská, poradenská, propagačná a reklamná činnosť v horeuvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava