Utwórz fakturę

CEVASERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy CEVASERVIS
PIN 31412670
TIN 2020387897
Numer VAT SK2020387897
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CEVASERVIS
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 021 704 €
Zysk 189 341 €
Kapitał 1 311 894 €
Kapitał własny 365 758 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.cevaservis310.sk
Telefon(y) kom. +421911717949, +421903464027, +421911146523
Nr(y) faksu 0260252272, 0265934011
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,167,963
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,060,318
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 785,472
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 322,166
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 338,675
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,543
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 98,088
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 274,846
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 660,559
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -385,713
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,822
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 138
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 138
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,821
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,845
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,845
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 7,222
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -6,246
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,863
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30,037
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,826
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,823
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,823
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,963
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,099
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 361,190
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 361,190
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 97,197
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 97,197
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -92,629
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 960
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -93,589
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 612,864
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 449,211
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 448,245
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 966
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 161,745
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,435
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,683
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,908
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,908
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,021,283
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,021,704
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 176,606
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,940
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 474,737
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 421
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 766,071
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 166,411
D. Usług (účtová grupa 51) 352,280
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,384
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,539
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,928
4. Koszty społeczne (527, 528) 917
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,713
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94,521
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94,521
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,276
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -48,463
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 255,633
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,855
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,655
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,252
2. Pozostałe koszty (562A) 15,252
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 403
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,653
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 239,980
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,639
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 50,639
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 189,341
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31412670 TIN: 2020387897 Numer VAT: SK2020387897
 • Zarejestrowana siedziba: CEVASERVIS, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Peter Dyba predseda a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 01.07.2003
  Ing. Pavol Kužma člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 20.11.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   13.08.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   12.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   09.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   08.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   23.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   25.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť konsignačného skladu
   výroba pary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   27.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   26.07.1999Zrušeny predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   07.11.1996Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným prívodom
   oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziach vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava
   26.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS a.s.
   Nové sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   činnosť konsignačného skladu
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba pary
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava