Utwórz fakturę

Záhorácke pekárne a cukrárne - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Záhorácke pekárne a cukrárne
PIN 31412955
TIN 2020356954
Numer VAT SK2020356954
Data utworzenia 01 maj 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Záhorácke pekárne a cukrárne
Cesta Mládeže 12
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 063 476 €
Zysk 82 938 €
Kapitał 1 587 491 €
Kapitał własny 206 347 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347722850, 0347722481, 0347741184
Telefon(y) kom. 0911742326
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,398,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,141,519
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,141,519
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 71,803
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 872,002
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 152,714
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 45,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 256,315
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,221
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 98,508
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 713
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 155,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 153,477
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,477
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,973
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,644
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 211
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,433
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 736
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 736
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,398,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,407,323
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,407,323
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,162
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,162
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,146
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,146
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,327,217
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,327,217
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,094,742
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 485,609
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 367,729
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,098
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 36,781
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 80,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 526,303
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 403,170
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,170
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,279
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,830
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,287
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,737
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,191
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,311
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,880
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,639
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 48,088
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 175
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 6,821
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 41,092
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,883,667
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,063,476
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 152,802
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,706,896
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,969
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,786
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 82,527
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,725
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,343
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,959,065
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 130,065
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 820,377
D. Usług (účtová grupa 51) 242,806
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 557,589
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 377,731
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 26,090
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 135,863
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,905
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33,612
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 157,570
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 157,570
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,804
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 309
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,933
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 104,411
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 771,160
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,813
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 57,813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86,440
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 57,813
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24,725
2. Pozostałe koszty (562A) 24,725
O. Walutowe straty (563) 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,818
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,627
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 75,784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,154
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,034
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 82,938
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016
 • PIN :31412955 TIN: 2020356954 Numer VAT: SK2020356954
 • Zarejestrowana siedziba: Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta Mládeže 12, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 01 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Iveta Sallemová člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 01.07.2004
  Iveta Sameková člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 01.09.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   23.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Iveta Sameková - člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Sallemová - člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
   29.11.2002Nové sidlo:
   Cesta Mládeže 12 Malacky 901 01
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Balenie potravinárskych výrobkov.
   Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo