Utwórz fakturę

S A M E R A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy S A M E R A
PIN 31413013
TIN 2020356921
Data utworzenia 04 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S A M E R A
1.mája 87
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 417 500 €
Zysk 413 510 €
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 418,243
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 418,243
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 179,351
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,011,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -122,802
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -888,302
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 413,510
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 417,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 417,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,923
D. Usług (účtová grupa 51) 3,923
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 413,577
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,923
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 68
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -67
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 413,510
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 413,510
Date of updating data: 06.06.2016