Utwórz fakturę

UNICOSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNICOSTAV
PIN 31414010
TIN 2020360221
Numer VAT SK2020360221
Data utworzenia 26 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNICOSTAV
Šenkvická 20
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 458 €
Zysk -760 €
Kapitał 93 054 €
Kapitał własny 44 572 €
Dane kontaktowe
E-mail unicostav@gmail.com
Telefon(y) 0336404469, 0336451010, 0336451009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 63,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 63,070
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,810
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,699
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 343
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,221
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 114,880
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,082
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 619
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 36,583
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -760
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,798
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 697
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 70,591
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,052
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 44,244
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,589
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,706
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,458
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,104
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 60,623
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 11,731
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,179
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,278
C. Usług (účtová grupa 51) 14,654
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 9,948
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,379
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,675
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,245
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 279
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 31,526
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 80
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -79
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 200
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31414010 TIN: 2020360221 Numer VAT: SK2020360221
 • Zarejestrowana siedziba: UNICOSTAV, Šenkvická 20, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 26 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 08.01.2007
  Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 19.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Robert Raška 5 644 € (85%) Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81
  Zlata Rašková 996 € (15%) Cerovská 171A Šenkvice 900 81
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.09.2013Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 19.08.2013
   09.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   27.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   26.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   30.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   16.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   27.06.2003Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   26.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   16.07.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie - realizácia bytov, občianskych a priamyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   22.05.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 20 Pezinok 902 01
   21.05.1997Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   26.05.1994Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   25.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   26.05.1992Nové obchodné meno:
   UNICOSTAV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebnomontážne práce
   generálne opravy budov, zateplovanie bytov
   sprostredkovateľká činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice