Utwórz fakturę

B & B - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B & B
PIN 31416641
TIN 2020362311
Data utworzenia 30 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B & B
Rebarborova 35/G
82107
Bratislava
Financial information
Kapitał 587 €
Kapitał własny 587 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 587
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 587
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 587
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 587
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,303
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,303
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,048
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 697
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,745
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4263045.tif
Date of updating data: 25.06.2015