Utwórz fakturę

PIONEER HI-BRED Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy PIONEER HI-BRED Slovensko
PIN 31417884
TIN 2020362124
Numer VAT SK2020362124
Data utworzenia 21 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PIONEER HI-BRED Slovensko
Mlynská 2A/4629
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 525 986 €
Zysk -25 082 €
Kapitał 3 701 206 €
Kapitał własny 3 409 500 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245923081, 0245924966, 0315527067, 0315527070, 0315527144
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,524,230
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,464
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,464
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,464
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,443,621
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,088
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,088
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 191,232
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 156,874
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,311
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,563
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,849
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,509
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,249,301
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,249,301
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 69,145
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,019
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 68,126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,524,230
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,361,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 169,289
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 169,289
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 16,933
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 16,933
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,200,196
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,357,276
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -157,080
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,082
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,347
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 95,916
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,148
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,768
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,367
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 57,547
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 57,547
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,521,895
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,525,986
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,521,895
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,091
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,500,576
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 407,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,677
D. Usług (účtová grupa 51) 740,695
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 237,805
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 171,355
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 62,457
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,993
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 990
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,136
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,136
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,431
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,410
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 268,681
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,480
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 65
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 65
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,415
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,626
O. Walutowe straty (563) 2,531
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,095
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,146
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,264
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,346
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,346
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,082
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016