Utwórz fakturę

TV COM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TV COM
PIN 31419721
TIN 2020360232
Numer VAT SK2020360232
Data utworzenia 31 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TV COM
ul. 1
90021
mája
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 782 €
Zysk 3 207 €
Kapitał 1 863 268 €
Kapitał własny -1 896 099 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424625501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 83,754
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,660
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 61,209
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,682,717
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 406,677
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,273,483
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,343
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,766,471
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,892,892
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,903,235
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,207
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,659,363
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,217,779
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,183,261
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,180,034
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,350
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,877
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 258,323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,782
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,782
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,145
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,433
C. Usług (účtová grupa 51) 20,175
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 537
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,363
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -826
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5,625
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 5,625
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 95
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 5,530
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,167
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015