Utwórz fakturę

HAFI Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HAFI Slovakia
PIN 31419984
TIN 2020357207
Numer VAT SK2020357207
Data utworzenia 04 wrzesień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HAFI Slovakia
Hlavná 2/A
94301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 588 048 €
Zysk 77 549 €
Kapitał 148 454 €
Kapitał własny 70 060 €
Dane kontaktowe
E-mail valent@hafi.sk
Telefon(y) 0367593810
Nr(y) faksu 0367593810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 354,518
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 73,701
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 27,301
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 27,301
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,400
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,604
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,796
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 280,817
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 177,714
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 160,405
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,405
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,944
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,365
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 103,103
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 332
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102,771
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 354,518
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,609
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 159,331
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 159,331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -89,271
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,150
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -96,421
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,549
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,909
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 42,197
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 41,244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 953
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,147
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,757
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,757
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,512
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,401
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,403
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,074
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 50,565
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50,565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 588,048
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 492,947
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 95,101
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,351
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 346,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,300
D. Usług (účtová grupa 51) 16,366
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 49,551
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,832
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,509
4. Koszty społeczne (527, 528) 210
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,113
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,100
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,100
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,658
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,746
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 105,697
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 223,865
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,484
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,484
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,216
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 318
2. Pozostałe koszty (562A) 318
O. Walutowe straty (563) 7,333
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 565
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,732
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 99,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,416
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31419984 TIN: 2020357207 Numer VAT: SK2020357207
 • Zarejestrowana siedziba: HAFI Slovakia, Hlavná 2/A, 94301, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.09.2009Nové obchodné meno:
   HAFI Slovakia, a. s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 2/A Štúrovo 943 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lothar Alpers - predseda predstavenstva Berinksfelderstrasse 8 Aerzen 3258 SRN Vznik funkcie: 08.09.2009
   23.09.2009Zrušené obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   08.11.2006Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   07.11.2006Zrušené sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   05.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava
   04.09.1992Nové obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Nové sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava