Utwórz fakturę

TRIOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIOS
PIN 31420451
TIN 2020362894
Numer VAT SK2020362894
Data utworzenia 10 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIOS
Drevená 766/1
92400
Galanta
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 710 984 €
Zysk 156 358 €
Kapitał 1 061 879 €
Kapitał własny 768 274 €
Dane kontaktowe
E-mail trios@trios.sk
Telefon(y) 0245925334
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,227,145
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 374,814
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 374,814
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 91,224
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 163,009
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,581
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 849,743
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 413,798
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 109,643
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,643
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 300,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,051
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,104
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 435,945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 106,920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 329,025
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,588
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,227,145
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 989,270
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,718
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,718
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 824,555
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 824,555
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,358
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,875
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,658
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,658
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 25,481
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 25,481
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 207,736
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 191,771
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,771
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,552
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,918
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,860
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,635,634
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,710,984
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,635,634
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,572
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,778
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,507,331
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 434,833
D. Usług (účtová grupa 51) 666,977
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 198,856
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 124,214
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,987
4. Koszty społeczne (527, 528) 31,655
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,736
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,780
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 35,500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,649
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 203,653
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 533,824
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 42
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,476
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 459
2. Pozostałe koszty (562A) 459
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,017
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,434
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 202,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 45,861
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,861
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 156,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015