Utwórz fakturę

T.A.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T.A.C.
PIN 31422021
TIN 2020359341
Numer VAT SK2020359341
Data utworzenia 05 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T.A.C.
Na Pažiti 4-D
90021
Na Pažiti
Financial information
Sprzedaż i dochody 181 689 €
Zysk 8 311 €
Kapitał 29 955 €
Kapitał własny -40 429 €
Dane kontaktowe
E-mail economy.office1@gmail.com
Telefon(y) 0911858968
Telefon(y) kom. 0911858968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,786
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,048
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,048
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,048
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,561
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,209
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,209
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,329
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,329
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,329
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,023
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,530
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 493
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 177
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,786
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -48,038
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,854
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -72,892
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,311
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,451
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,630
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,630
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,861
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 15,258
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 500
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 181,278
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 181,689
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 155,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,378
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 311
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,241
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 127,294
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,118
D. Usług (účtová grupa 51) 28,395
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 504
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,663
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,448
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,471
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 463
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 462
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,640
O. Walutowe straty (563) 1,383
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 257
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,271
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31422021 TIN: 2020359341 Numer VAT: SK2020359341
 • Zarejestrowana siedziba: T.A.C., Na Pažiti 4-D, 90021, Na Pažiti
 • Data utworzenia: 05 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok 23.02.2001
  Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 05.10.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Kaufmann 3 320 € (50%) Muškátová 2 Pezinok
  Štefan Kaufmann 3 320 € (50%) Mýtna 39 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2010Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Svätý Jur 900 21
   09.03.2010Zrušené sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   17.02.2010Nové obchodné meno:
   T.A.C. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   Nové predmety činnosti:
   keramická výroba
   kachliarstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1992
   16.02.2010Zrušené obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   02.02.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   23.02.2001Nové obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   22.02.2001Zrušené obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   27.10.1993Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   krátkodobý a dlhodobý prenájom motorových vozidiel
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie prác pri úpravách interierov a exterierov
   poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
   Noví spoločníci:
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   26.10.1993Zrušené sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   dovoz a predaj nových i ojazdených áut
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovarov na ktoré sa vyžadujú špeciálne licencie
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok