Utwórz fakturę

MALIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy MALIMEX
Stan W likwidacji
PIN 31425267
TIN 2020357240
Data utworzenia 02 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MALIMEX
Záhorácka 1938/81
90101
Malacky
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0556786545
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 0
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,639
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 0
Date of updating data: 02.10.2015
Files
4269903.tif
Date of updating data: 02.10.2015