Utwórz fakturę

TITAN - RAŠ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TITAN - RAŠ
Stan Zniszczono
PIN 31425402
TIN 2020362113
Numer VAT SK2020362113
Data utworzenia 09 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TITAN - RAŠ
Sadová 206
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 037 €
Zysk -35 623 €
Kapitał 141 834 €
Kapitał własny -354 114 €
Dane kontaktowe
E-mail paulenova.renata@titan-ras.sk
witryna internetowa http://www.titan-ras.sk;http://www.titan-ras.eu;http://www.odvetravacieturbiny.sk
Telefon(y) +421245985518
Telefon(y) kom. +421905984834, +421905531811
Nr(y) faksu 0245985321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 129,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,953
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,953
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 69,953
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,722
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,383
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 37,300
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 154
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 101
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 53
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,960
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,783
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,783
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,225
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,142
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,083
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 559
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 559
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 129,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389,887
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 535
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 535
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -361,439
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -361,439
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,623
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,159
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,159
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 516,506
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,705
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,705
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 478,150
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,074
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 807
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,070
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 456
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 60,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 60,037
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,478
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,458
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,901
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,017
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,611
D. Usług (účtová grupa 51) 7,257
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,502
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,049
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,393
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,060
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,760
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,711
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,711
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -33,864
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -949
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 815
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 773
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -799
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -34,663
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31425402 TIN: 2020362113 Numer VAT: SK2020362113
 • Zarejestrowana siedziba: TITAN - RAŠ, Sadová 206, 90041, Rovinka
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2015Zrušené obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   19.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   18.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   15.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Zrušené sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   07.12.1995Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   06.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Nové sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika