Utwórz fakturę

AccoFin Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AccoFin Consulting
PIN 31425461
TIN 2020357295
Numer VAT SK2020357295
Data utworzenia 09 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AccoFin Consulting
Vajanského nábrežie 5
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 459 €
Zysk 11 595 €
Kapitał 31 978 €
Kapitał własny 9 389 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,124
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,124
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,124
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,090
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,196
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 422
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,046
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 36,214
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,984
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,085
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,595
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,230
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,226
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,500
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,185
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,031
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,510
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 50,459
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,357
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,084
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,077
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,271
C. Usług (účtová grupa 51) 8,668
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,286
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 187
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,876
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 198
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,382
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 36,418
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 172
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 172
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -172
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 15,210
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,615
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,595
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31425461 TIN: 2020357295 Numer VAT: SK2020357295
 • Zarejestrowana siedziba: AccoFin Consulting, Vajanského nábrežie 5, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 20.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Hana Kováčová 6 640 € (100%) Mierová 377 Brodské 908 85
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.11.2014Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 5 Bratislava 811 02
   24.11.2014Zrušené sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   14.04.2010Nové sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   13.04.2010Zrušené sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   20.02.2007Nové obchodné meno:
   AccoFin Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   organizovanie odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   19.02.2007Zrušené obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava