Utwórz fakturę

ViPeF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ViPeF
PIN 31426506
TIN 2020362674
Numer VAT SK2020362674
Data utworzenia 09 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ViPeF
Bratislavská 56
90024
Veľký Biel
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 162 €
Zysk 4 791 €
Kapitał 25 526 €
Kapitał własny 4 340 €
Dane kontaktowe
E-mail info@vipef.sk
Telefon(y) 0948333888
Telefon(y) kom. 0948333888
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,098
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,437
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,437
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,437
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,143
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,473
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,990
3. Produkty (123) - /194/ 11,998
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 393
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 393
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 393
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 277
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 518
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 518
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,098
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,589
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,589
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,249
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,249
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,791
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,967
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,036
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,894
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,867
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,867
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,364
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,357
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,273
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,162
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 29,981
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 292
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 889
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,127
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,542
D. Usług (účtová grupa 51) 5,131
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 407
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,982
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,982
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,065
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,035
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,489
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,284
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,029
2. Pozostałe koszty (562A) 1,029
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 255
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,284
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,751
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,791
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31426506 TIN: 2020362674 Numer VAT: SK2020362674
 • Zarejestrowana siedziba: ViPeF, Bratislavská 56, 90024, Veľký Biel
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 15.08.2007
  Ing. Peter Fülöp, PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 15.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Fülöp 1 494 € (14.1%) Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
  Ing. Peter Fülöp, PhD. 9 095 € (85.9%) Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.2014Nové predmety činnosti:
   Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fülöp , PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fülöp , PhD. Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   07.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   27.09.2007Nové obchodné meno:
   ViPeF spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie spoločenských podujatí a ochutnávka vína
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
   výroba vína
   prenájom hnuteľných vecí
   úprava, údržba a výsadba zelene
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 15.08.2007
   26.09.2007Zrušené obchodné meno:
   MOBÍLIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 1 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   23.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično - obchodná činnosť (vývoz tovaru zo SR a dovoz tovaru do SR za účelom jeho ďalšieho predaja)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   nákup a predaj výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky
   nákup a predaj nábytku a bytových doplnkov
   Noví spoločníci:
   Peter Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   22.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /vývoz tovaru z ČSFR a dovoz tovaru do ČSFR za účelom jeho ďalšieho predaja/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec 903 01
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel
   04.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   nájom a prenájom nebytových a bytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec 903 01
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel 900 24
   03.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   30.07.1993Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   29.07.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MOBÍLIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 1 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru s výnimkou predaja tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zahranično-obchodná činnosť /vývoz tovaru z ČSFR a dovoz tovaru do ČSFR za účelom jeho ďalšieho predaja/
   Noví spoločníci:
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec
   Monika Csikmáková Svätoplukova 1 Senec
   Ing. Vladimír Fülöp Bratislavská 56 Veľký Biel
   Ing. Andrea Fülöpová Bratislavská 56 Veľký Biel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Csikmák Svätoplukova 1 Senec