Utwórz fakturę

K.P.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K.P.A.
PIN 31427006
TIN 2020362641
Numer VAT SK2020362641
Data utworzenia 15 grudzień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba K.P.A.
Orenburská 58/11295
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 739 733 €
Zysk 112 791 €
Kapitał 1 093 883 €
Kapitał własny 115 392 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245525225, +421245525226
Telefon(y) kom. +421911793719
Nr(y) faksu 0245525226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 437,046
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 141,745
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 141,745
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 58,322
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,114
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,309
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 291,687
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 100
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 260,642
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 260,642
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,642
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,437
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,508
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,614
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 437,046
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,941
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,300
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,300
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,185
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,025
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,025
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,791
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,105
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,049
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,989
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 176
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 234,427
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 165,940
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,940
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,482
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,836
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,930
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,239
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,464
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,464
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,739,733
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,739,733
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,712,455
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,945
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,591,344
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 233,178
D. Usług (účtová grupa 51) 1,057,623
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 271,985
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 198,225
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,301
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,459
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,760
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,492
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,492
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 774
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,532
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 148,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 421,654
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,950
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,112
2. Pozostałe koszty (562A) 5,112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,838
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,941
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 139,448
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,657
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,714
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -57
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 112,791
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015